Zaznacz stronę

ZRÓB PIERWSZY KROK W DOJRZAŁOŚĆ

UBEZPIECZENIA NNW I OC
DLA STUDENTÓW ORAZ PRACOWNIKÓW
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

Imię i nazwisko (wymagane)

Numer legitymacji (wymagane)

Adres email (wymagane)

PESEL (wymagane)

Aby uzyskać dostęp do informacji rozliczeniowych prosimy o potwierdzenie poniższych*

Potwierdzam, iż zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Serwisu i go akceptuję;

Potwierdzam, iż przed zawarciem umowy ubezpieczenia otrzymałem Ogólne Warunki Ubezpieczenia, zapoznałam/em się z ich treścią i je akceptuję;

W związku z przystąpieniem do ubezpieczenia, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych tj. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeniowe Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Noakowskiego 22, do celów związanych z wykonywaniem umowy ubezpieczenia, do której przystępuję. Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przystąpienia do umowy ubezpieczenia.

Potwierdzam, iż jestem studentem/doktorantem Uniwesytetu Przyrodniczego w Poznaniu